Op twintigjarige leeftijd vertrok Raoul Ubac naar Parijs. Hij had het manifest van Andre Breton gelezen en schreef zich in voor de studie literatuurwetenschap aan de universiteit van Parijs, de Sarbonne en kwam al snel in contact met de Surrealisten. Gefascineerd door deze beweging werkte hij mee aan alle exposities en publicaties. Hij besloot in Keulen fotografie en schilderen te gaan studeren in 1932 en begon te experimenteren met het medium fotografie. In solarisatie vond hij de techniek waarmee hij een andere werkelijkheid aan het licht kon brengen waarbij het onderwerp steeds meer op de achtergrond verdween. Deze andere werkelijkheid kwam pas echt tot leven toen hij de druktechniek ontdekte in 1936. Na de oorlog brak hij hiermee door. Het Surrealisme achter zich latend flirtte hij even met de COBRA beweging, maar ging al snel zijn eigen weg. Zijn werk werd abstracter. De twee onderwerpen die hem het meest boeiden, de groef en het menselijk lichaam, bleef hij onderzoeken. De groef werd zijn abstract kenmerk. Hij onderzocht de totstandkoming van de groef, de vermenigvuldiging, de vergroting en de transparantie ervan. Waar de archeoloog sporen onderzoekt achtergelaten in het verleden, zet Ubac sporen en onderzoekt hoe ze ontstaan.

At the age of twenty Raoul Ubac left for Paris. He had read the manifesto of Andre Breton and enrolled in the study of literature studies at the University of Paris, the Sarbonne. Soon he came into contact with the Surrealists. Fascinated by this movement he contributed to all exhibitions and publications. He decided to study photography and painting in Koln in 1932 and began experimenting with the medium of photography. In solarisation he found the technique with which he could bring a different reality to light where the subject increasingly disappeared into the background. This other reality really came to life when he discovered the printing technique in 1936. After the war he broke through. Leaving Surrealism behind, he flirted with COBRA, but soon went his own way. His work became more abstract. He investigated the two subjects that fascinated him the most, the groove and the human body. The groove became his abstract characteristic. He studied the creation of the groove, the multiplication, the magnification and the transparency of it. Where the archaeologist examines traces left behind in the past, Ubac sets traces and investigates how they arise.