Voor de naam die de kunstenaar Picasso bij geboorte kreeg, heb je meer dan een regel nodig. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Van iemand met zo’n naam kan je haast niet verwachten dat hij alles met mate zal doen. En Picasso deed zijn naam eer aan door groots en vol overgave te leven. Zijn teken en schilderstalent gaf hem de mogelijkheid te flirten met alle stromingen die in de jaren tussen 1890 en 1939 de revue passeerden. Van het realisme, naar het impressionisme, naar het neoclassicisme, het surrealisme, het fauvisme, het futurisme, het kubisme, en natuurlijk de combinaties van al deze stromingen. Matisse spoorde Picasso rond 1906 aan extremer te gaan werken en de bokswedstrijd tussen de meester van de moderne kunst en zijn twaalf jaar jongere rivaal, Picasso, ving aan. In Braque vond Picasso een zielsverwant. Deze intensieve samenwerking tussen de kunstenaars resulterend in het kubisme. Het schilderij Guernica uit 1937, gemaakt na het bombardement van de Duitse luftwaffe tijdens de Spaanse burgeroorlog, op het gelijknamige dorp in Spanje, kondigde een andere tijd aan. Picasso verbleef tijdens de tweede wereld oorlog in Parijs. Zijn wereldwijde faam beschermde hem tegen vervolging door de Nazi’s, maar het was hem verboden zijn werk te exposeren. Een Duitse officier zag het schilderij Guernica en vroeg aan Picasso of hij dat had gedaan. Waarop Picasso antwoordde; ‘Nee, dat hebben jullie gedaan’. In de oorlog was materiaal schaars en Picasso werkte op en met alles wat voorhanden was. De werken uit deze tijd stralen de strijd uit die in wereld werd uitgevochten. Na de oorlog was Picasso het strijden zat, veranderde weer van stijl en begon impressies naar de grote meesters uit het verleden te schilderen. Maar ook simpele onderwerpen uit het dagelijks leven kwamen aan bod. Hij leerde de lithografie kennen en met zijn vingers schilderde hij in 1950 dit prachtige intieme werk op lithografisch overdrukpapier. Deze litho met de betoverende portretjes van twee van zijn kinderen, Paloma en Claude, is een van de meest gezochte grafische werken van Picasso.

For the name that the artist Picasso received by birth, you need more than one line. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. From a person with such a name you can not expect that he will live his life in moderation. And Picasso lived up to his name through living life large and in a devoted way. His drawing and painting talent gave him the opportunity to flirt with all the movements that passed in the years between 1890 and 1939. From realism, to impressionism, to neo-classicism, surrealism, fauvism, futurism, cubism, and of course the combinations of all these movements. Matisse spurred Picasso around 1906 to work more extreme and the boxing match between the master of modern art and his twelve years younger rival, Picasso, began. Picasso found a soul mate in Braque. This intensive collaboration between the artists resulted into cubism. The Guernica painting from 1937, made after the bombardment of the German luftwaffe during the Spanish civil war on the eponymous village in Spain, announced another time periode. Picasso stayed in Paris during the second world war. His global fame protected him against persecution by the Nazis, but he was forbidden to exhibit his work. A German officer saw the painting Guernica and asked Picasso if he had done that. To which Picasso replied; “No, you did that.” In the war, material was scarce and Picasso worked on and with everything that was available. The works of this time radiate the battle that was fought out in the world. After the war, Picasso was tired of fighting, changed his style again and started painting impressions after the great masters of the past. But also simple topics from daily life are subject. He learns about lithography and with his fingers he paints this beautiful intimate work in 1950 on lithographic printing paper. This lithograph with the enchanting portraits of two of his children, Paloma and Claude, is one of the more sought-after graphic works by Picasso.