Jean Paul Riopelle was een bon vivant. Verzot op snelle auto’s, boten en vrouwen. Vanaf zijn dertiende kreeg hij teken- en schilderles bij Henri Bisson in Montreal en leerde werken naar de natuur. Op het Ecole du meuble was het kunstenaar Paul-Emile Borduas die niet onder de indruk was van wat Riopelle had geleerd en leerde hem spontaner te werken, In 1942 stond Riopelle aan de wieg van de Canadese kunststroming Les Automatists. Riopelle vertrok in 1947 naar Parijs en onder invloed van de diverse kunststromingen ontwikkelde hij zich tot action-painter. Ondanks het succes dat hij had met zijn werk, was het pas in 1955 dat hij het metier echt vond. Riopelle leerde de Amerikaanse kunstenares Joan Mitchel kennen en ze kregen een tumultueuze relatie die zou duren tot 1979. De invloed die ze op elkaars werk hadden is duidelijk zichtbaar. Riopelle begon te werken met het schildersmes en drukte de pigmenten direct uit de tubes op het doek. De liefde knalde in kleur van de werken van beider kunstenaars af. Riopelle begon abstracte geometrische vormen te implementeren in zijn werk en de gelaagdheid werd rijker. Ondanks dat zijn werk zich in abstract expressionistische stijl ontwikkelde, bleef hij zijn hele carriere trouw aan het werken naar de natuur. In 1992 overleed Mitchell en Riopelle stopte met schilderen.

Jean Paul Riopelle was a bon vivant. Loved fast cars, boats and women. From the age of thirteen he received drawing and painting lessons from Henri Bisson in Montreal and learned to work after nature. At the Ecole du meuble it was the artist Paul-Emile Borduas who was not impressed by what Riopelle had learned and taught him to work more spontaneously. In 1942, Riopelle stood at the cradle of the Canadian art movement Les Automatists. Riopelle went to Paris in 1947 and under the influence of various art movements he developed into an action-painter. Despite the success he had with his work, it was not until 1955 that he found his metier. Riopelle got to know the American artist Joan Mitchel and they had a tumultuous relationship that would last until 1979. The influence they had on each other’s work is clearly visible. Riopelle started working with the painter’s knife and pressed the pigments directly from the paint tubes onto the canvas. Love shone in color from the works of both artists. Riopelle began to implement abstract geometric forms in his work and the layering became richer. Although his work developed in an abstract expressionist style, he remained faithful to working in nature throughout his career. In 1992 Mitchell died and Riopelle stopped painting.