In tijd van oorlog, raakt de gevestigde orde, net als het volk in paniek. Alle heilige huisjes storten in en de menselijke drift neemt het over van de rede. Goya beschrijft in de serie Disasters of war, de verschrikkingen die oorlog met zich meebrengt. De angst en de paniek. In deze ets uit de serie zien we geestelijken van verschillende ordes, Dominicanen, Kapucijnen en andere minder duidelijke geestelijken, in een verwarde kluwe om zich heen kijken. Wat te doen vluchten of vechten lijkt het dilemma. Sommigen nemen de wapens op en anderen maken zich uit de voeten. Toch lijkt een der geestelijken het zich niet veel aan te trekken. Rechtsonder ligt hij rustig te genieten van zijn seculiere dutje. Met in zijn armen een boek of schilderij met als afbeelding een vaas met bloemen. Misschien droomt hij van de vrijheid, komt de oorlog hem juist goed uit of steekt hij zijn kop in het zand en doet alsof er niks aan de hand is.

In times of war, the establishment, like the people, panics. All the sacred houses collapse and the human instinct takes over from reason. Goya describes in the series Disasters of war, the horrors that war brings. The fear and the panic. In this etching from the series we see a tangle of clerics of different orders, Dominicans, Capuchins and other less obvious clergy, looking around confused. What to do, flee or fight, seems to be the dilemma. Some take up arms and others run away. Yet one of the clergy doesn’t seem to care. Bottom right he is quietly enjoying his secular nap. Holding in his arms a book or painting depicting a vase with flowers. Maybe he dreams of freedom or maybe the war is convenient for him or he buries his head in the sand ignoring it all.